شنبه 18 اردیبهشت 1400

منطقه جنگلی اردل

این منطقه با 104000 هکتار اراضی جنگلی در 80 کیلومتری شهر کرد واقع شده است.

 نواحی عمدة جنگلی این منطقه شامل:

 • دیناران
 • شلیل
 • سرخون
 • کندمکار
 • شیاسی است.

  

منطقه جنگلی بازفت

این منطقه دارای 53000 هکتار وسعت و در 180 کیلومتری شهرکرد واقع است. نواحی عمدة جنگلی این مناطق شامل:

 • چهک
 • تلخه دان
 • بادام شیرین
 • کچوز
 • چم جندار است.

  

منطقه جنگلی لردگان

این منطقه با وسعت 16300 هکتار اراضی جنگلی، از شمال به شهر اردل ، از جنوب به مرز استان کهگیلویه و بویر احمد ، از شرق به فلارد و از غرب به مرز استان خوزستان محدود می شود. نواحی عمدة جنگلی این منطقه شامل:

 • منج
 • بیدله
 • اوره
 • بردکارخانه
 • بارز
 • شوار
 • سبز کوه است.

منطقه جنگلی دو راهان

این منطقه با وسعت 2000 هکتار اراضی جنگلی از شمال به گندمان و شهر اردل ، از شرق به شهر سمیرم ، از جنوب به فلارد ، از غرب به خانمیرزا محدود می شود. نواحی عمدة جنگلی این منطقه شامل:

 • سرپیر
 • سلطان ابراهیم
 • درازرود (رودک)
 • کرد بیشه
 • شمس‌آباد است.