جمعه 17 اردیبهشت 1400

تلاب چغاخور

از زيباترين و بزرگترين تالاب هاي استان است كه رشته كوه كلار با قله 3830 متري از سمت جنوب غربي مشرف ...