شنبه 18 اردیبهشت 1400

آبشار زردلیمه

این آبشار در دره ای طویل در منطقه دیناران می باشد و یکی از سرچشمه های رودخانه کارون است که با اضافه شدن به آب بازفت و حرکت در دره های عمیق منطقه، مناظری شگفت انگیز را به وجود آورده است.

این آبشار در دره ای طویل در منطقه دیناران می باشد و یکی از سرچشمه های رودخانه کارون است که با اضافه شدن به آب بازفت و حرکت در دره های عمیق منطقه، مناظری شگفت انگیز را به وجود آورده است.

ناگفته نماند مسیر رفت به 8 ساعت پیاده روی و به شب مانی نیاز دارد و وجود چادر و کیسه خواب مناسب از ملزومات این سفر است و در روز دوم نیز تقریبا همان 8 ساعت پیاده روی را در پیش رو داریم و مسیر برگشت همان مسیر مال رو و یا پاکوب رفت است.

تصاویر مرتبط