جمعه 17 اردیبهشت 1400

 

 

شرح وظایف

 

برنامه ريزي، تقسيم كار و آموزش كاركنان تحت سرپرستي.
برنامه ریزی به منظور حفظ، مرمت و احیاء بناها، محوطه ها، بافت ها و اموال تاریخی فرهنگی .
بموجود در استان در چارچوب سیاست های تعیین شده و نظارت بر اجرای آنها.
برنامه ریزی و انجام اقدامات لازم جهت ثبت آثار تاریخی منقول و غیرمنقول واجد شرایط در فهرست آثار ملی و جهانی.
نظارت بر اجرای قوانین و مقررات، آئین نامه ها، کنوانسیونهای ملی در خصوص حفظ، مرمت و احیاء بناها، محوطه ها و بافت های تاریخی استان
فراهم آوردن زمینه های لازم برای جلب مشارکت بخش خصوصی جهت انجام امور مربوط به اموال منقول و غیرمنقول و انجام حمایت های لازم در این زمینه.
برنامه ریزی به منظور رفع مسایل و مشکلات اجرائی پایگاههای میراث فرهنگی استان.
همكاري لازم به منظور بهره گیری از قابلیت های پایگاه های استان در توسعه گردشگری
تعامل و برقراری ارتباط و انجام همکاری های لازم با سایر معاونت های سازمان و یا پایگاههای میراث فرهنگی استان و پژوهشگاه میراث فرهنگی
ارزشيابي عملكرد كاركنان و هدایت و راهنمائی آنها
 
 
کوروش بابائیان
سرپرست معاونت میراث فرهنگی
شماره تماس : 33349763
شماره نمابر: 33342911
 

تماس با دفتر

آدرس: شهرکرد-انتهایبلوار فارابی- اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان چهارمحال و بختیاری