شنبه 29 خرداد 1400

 

 

شرح وظایف

 

برنامه ريزي در جهت توسعه صنايع دستي و هنرهاي سنتي استان در امور حمايتي، توسعه و ترويج.
تهيه و تدوين شيوه نامه هاي مربوط به راهنمائي واحدهاي توليدي.
بهره گيري از فناوري اطلاعات به منظور بهينه سازي صنايع دستي و هنرهاي سنتي استان.
آشنا سازي سازمانها و دستگاههاي مختلف استان با اهداف صنايع دستي و هنرهاي سنتي.
نظارت بر تشکيل بانک اطلاعاتي جامع در امور مربوط به صنايع دستي و هنرهاي سنتي استان
نظارت بر تهيه گزارش از اقدامات انجام شده در امور صنايع دستي و هنرهاي سنتي در سطح استان.
حمايت از سرمايه گذاري و کارآفريني در رشته هاي مختلف صنايع دستي و هنرهاي سنتي استان.
شناسائي صادرکنندگان استان در زمينه صنايع دستي و هنرهاي سنتي
نظارت بر انجام فعاليتهاي کارگاههاي صنايع دستي و هنرهاي سنتي استان
برنامه ريزي براي شناسايي صنعتگران و هنرمندان صنايع دستي و هنرهاي سنتي استان
ايجاد مراکز اسناد و مدارک صنايع دستي و هنرهاي سنتي استاني
نظارت مستمر بر اجراي طرحهاي آموزشي در رشته هاي مختلف صنايع دستي و هنرهاي سنتي
بهره گيري از توان علمي دانشگاه و موسسات آموزش عالي و ايجاد ارتباط اين موسسات با توليد کنندگان صنايع دستي و هنرهاي سنتي
تلاش در جهت توسعه و ترويج صنايع دستي و هنرهاي سنتي استان با بهره گيري از مشاركتهاي مردمي
برنامه ريزي بمنظور تشويق و ترغيب جوانان به انجام و ادامه تحصيل در رشته هاي شغلي در صنايع دستي و هنرهاي سنتي
مشارکت در تهيه طرحهاي حمايتي در جهت حمايت از مالکيت فکري هنرمندان صنايع دستي و هنرهاي سنتي
شرکت در گردهمائي ها و دوره هاي آموزش تخصصي
برنامه ريزي و تقسيم كار بين كاركنان تحت سرپرستي
ارزيابي عملكرد كاركنان تحت سرپرستي و هدايت و راهنماي آنان
 
 
مهرداد رییسی
معاون صنایع دستی
شماره تماس : 33349761
شماره نمابر: 33342911
 

تماس با دفتر

آدرس: شهرکرد-انتهایبلوار فارابی- اداره كل ميراث فرهنگي، گردشگری و صنایع دستی استان چهارمحال و بختیاری