جمعه 17 اردیبهشت 1400

1. آئين نامه ايجاد اصلاح تکميل درجه بندي و نرخ گذاري تاسيسات گردشگري
 

2. درج لینک سامانه صدور موافقت اصولی تاسیسات گردشگری (www.my.mcth.ir)

3. فلوچارت صدور موافقت اصولی
 

4. شرح خدمات تیپ جهت ارائه پیش طرح پروژه های پیشنهادی
 

5. راهنماي نحوه تكميل و ارايه مدارك و فرم توان سنجي اشخاص حقوقي و حقيقي
 

6. ضوابط هتل‌ها، سفره خانه‌هاي سنتي و اقامتگاه‌هاي بوم گردي

    ضوابط بهره برداری، ارزیابی و درجه بندی اقامتگاه های بوم گردی
    ضوابط معماری، ساختمانی و درجه بندی تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی
    ضوابط معماری، ساختمانی و درجه بندی هتل آپارتمان های سراسر کشور
    ضوابط معماری، ساختمانی و درجه بندی واحدهای پذیرایی سراسر کشور
    ضوابط معماری، ساختمانی و درجه بندی مهمانپذیرهای سراسر کشور
    دستورالعمل احداث و بهره برداری از اقامتگاه های بوم گردی
    شرح ضوابط فنی، ساختمانی، تجهیزاتی، خدماتی و درجه بندی سفره خانه های سنتی سراسر کشور
    درخواست نقشه های معماری پروژه

 

7. مشوقها و قانون توسعه صنعت ايرانگردي
     ماده 12 آیین نامه اجرایی قانون توسعه صنعت ایرانگردی
    ماده 22 آیین نامه اجرایی قانون توسعه صنعت ایرانگردی

8. قوانین و مقررات تغییر کاربری اراضی کشاورزی

 

9. آئين نامه نصاب اراضی واگذاری اراضی ملی خارج از محدوده شهر و روستاها