شنبه 29 خرداد 1400

 

 

شرح وظایف

 

 • همکاری با حراست مركزي در برنامه ریزی جهت استقرار سیستم های مناسب جهت حراست و نگهداری تجهیزات و تأسیسات استان
 • استقرار سیستم های مناسب جهت حراست و نگهداری از پرسنل
 • ایجاد هماهنگی در تأمین موجبات لازم در زمینه امور حفاظتی استان
 • انجام بررسیهای مستمر به منظور حصول اطمینان از رعایت اصول حراستی در مراودات استان و ارائه گزارشات لازم به مقام مافوق
 • اهتمام در شناسائی زمینه تخلفات در روشهای انجام کار جهت ارائه به مراجع ذی ربط
 • مراقبت و اتخاذ تدابیر لازم در جهت مقابله با حوادث غیر مترقبه در استان
 • کنترل و نظارت بر حضور اتباع خارجی در استان بر اساس ضوابط اعلام شده
 • پیش بینی و پیشگیری از تحرکات ضد امنیتی نظیر تجمع، تحصن، اعتصاب، اغتشاش و تظاهرات در محیط استان
 • ایجاد هماهنگی در تأمین موجبات لازم در زمینه امور حفاظتی اسناد طبقه بندی شده
 • کنترل صحت درجه بندی اسناد محرمانه حسب اهمیت آنها
 • همکاری با حراست سازمان مركزي جهت استقرار سیستم های مناسب جهت حراست و نگهداری اسناد و مدارک محرمانه
 • ابلاغ دستورالعملهای لازم و نظارت بر اجرای آنها در حفاظت تأسیسات
 • انجام مراقبت های لازم در خصوص سیستم های مکانیزه استان
 • نظارت بر کنترل تردد کارکنان و مراجعین در اماکن و مراکز تأسیسات استان
 • برقراری ارتباط مستمر با مراجع و مقامات امنیتی ذی ربط
 • تهیه گزارشات لازم برای مقامات مافوق  
 • انجام ساير امور ارجاعي مريوط
 
 
قدرت اله ولی زاده کاجی
رئیس حراست اداره کل
شماره تلفکس : 33344561
 

تماس با دفتر

آدرس: شهرکرد-انتهایبلوار فارابی-اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان