شنبه 29 خرداد 1400

 

 

شرح وظایف

 

تعیین خط مشی های اجرایی و سیاست ها وبرنامه های اداره کل در ارتباط با انجام وظایف معاونت ها و واحدهای ذیربط در حفظ و نگهداری, مرمت و عرضه میراث فرهنگی, صنایع دستی, هنرهای سنتی و گردشگری استان و نظارت بر انجام صحیح و به موقع وظایف و ماموریتها.
اهتمام و کوشش در جهت تجهیز و تقویت اداره کل در بالا بردن سطح آگاهی و دانش عموم مردم در شناساندن آثار تاریخی و فرهنگی ایران.
بشرکت در انجمن ها، شورا ها و کمیسیون های مربوط.
جذب منابع, امکانات و تسهیلات برای سرمایه گذاری در طرحهای مربوط به توسعه گردشگری.
برنامه ریزی و نظارت بر تهیه و تنظیم به موقع بودجه اداره کل بر اساس دستورالعمل های مربوط به نظارت بر توزیع و مصرف آن.
 
 
مهرداد جوادی
مدیرکل استان چهارمحال و بختیاری
شماره تماس : 33344739
شماره نمابر: 33342911
 

تماس با دفتر

آدرس: شهرکرد-انتهایبلوار فارابی-اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان چهارمحال و بختیاری