شنبه 18 اردیبهشت 1400

 

 

شرح وظایف

 

 • * انجام امور مربوط به بازرسی های ارجاع شده از جانب مقام مافوق
 •  
 • * مصاحبه، مراجعه، بازدید و بررسی اسناد و مدارک حسب موضوعات شکایت و بازرسی ارجاع شده
 •  
 • * تهیه و تدوین گزارشات کارشناسی، مدیریتی و تحلیلی حسب پیگیری های شکایات واصله و بازرسی های انجام شده جهت ارائه به مسئولین مربوطه
 •  
 • * تهیه و تنظیم برنامه‌های بازرسی مستمر، دوره‌ای و یا موردی از واحدهای استانی برای سنجش میزان «مطابقت عمل و عملکرد» اقدام کنندگان با اهداف، برنامه ها، دستورالعملها وضوابط
 •  
 • * بازرسی از عملکرد مدیران و کارکنان و سنجش میزان رضایت مردم از واحدهای مختلف و نحوه برخورد مدیران وکارکنان با ارباب رجوع
 •  
 • * تهیه گزارشات نوبه ای در فواصل ماهانه، سه ماهه، شش ماهه، نه ماهه و سالانه از عملکرد واحدهای مختلف
 •  
 • * برقراری ارتباط با سازمان بازرسی کل کشور و ایفای وظیفه مندرج در ماده ۱۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور
 •  
 • * تجزیه و تحلیل عملکرد واحدها، مدیریت ها و کارکنان بر اساس بازرسی های انجام شده
 •  
 • * کشف مفاسد اداری از طریق بازرسی های آشکار و پنهان وارائه گزارشات لازم به مدیران ذیربط
 •  
 • * آموزش و توانمندسازی مستمر بازرسان با همکاری واحد آموزش
 •  
 • * اعلام نظر در مورد میزان رضایت مردم از عملکرد کارکنان و مدیران به واحد امور اداری برای اعمال در وضعیت و مزایای استخدام آنها در چارچوب قوانین و مقررات ذیربطانجام سایر امور محوله در حوزه
 •  
 • * وظایف سازمانی از سوی مقام مافوق
 
 
لیلی خاکسار (اطلاع رسانی وارتباط با بازرسی درخصوص پیشگیری و نظارت و مقابله با فساد اداری)
 
شماره تماس : 03833347783
شماره نمابر: 33342911
 

تماس با دفتر

آدرس: شهرکرد-انتهای بلوار فارابی-اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان