دوشنبه 13 مرداد 1399

روستای یاسه چاه

روستای یاسه چاه از توابع شهرستان سامان، که با مختصات جغرافیایی 50 درجه و 51 دقیقه طول شرقی و 32 درجه...